Văn phòng Hà Nội: Phòng 1301 Nhà B11B Khu đô thị Nam Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chi nhánh HỒ CHÍ MINH: 20 đường Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0946 311 881
Tel: (84-24) 628 10070 - Fax: (84-24) 628 10070

Tư vấn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ngày 07.10.2013 trong Tư vấn đầu tư nước ngoài

Luật An Viên (ANVLaw) chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài , thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký giấy phép lao động nước ngoài cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo yêu cầu của khách hàng.

Điều kiện cấp giấy phép lao động nước ngoài

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Điều kiện trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài

 • Trước khi tuyển người nước ngoài ít nhất 30 (ba mươi) ngày, người sử dụng lao động phải thông báo nhu cầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người nước ngoài trên ít nhất 01 (một) số báo Trung ương và ít nhất 01 (một) số báo địa phương bằng một trong các hình thức là báo viết, báo nói, báo hình hoặc báo điện tử về các nội dung: số lượng người cần tuyển, vị trí công việc, trình độ chuyên môn, mức lương và các khoản thu nhập khác, điều kiện làm việc và một số nội dung khác nếu người sử dụng lao động yêu cầu.
 • Trường hợp người sử dụng lao động tuyển người nước ngoài thông qua tổ chức giới thiệu việc làm hoặc trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong các trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên chính phủ tại Việt Nam thì không phải thông báo nhu cầu tuyển lao động trên báo Trung ương và địa phương theo quy định nêu trên.

Những Doanh nghiệp, tổ chức được sử dụng lao động người nước ngoài

dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư;
 • Các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam;
 • Văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế;
 • Các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; tổ chức phi chính phủ;
 • Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
 • Các cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập;
 • Văn phòng dự án nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam;
 • Văn phòng điều hành của bên hợp danh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;
 • Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
 • Các doanh nghiệp, tổ chức nói trên sau đây gọi chung là người sử dụng lao động.
 • Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Những người lao động sau đây làm việc tại Việt Nam cần phải xin cấp giấy phép lao động (Work Permit)

 • Thực hiện hợp đồng lao động với doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam;
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam (Trừ người nước ngoài làm Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng dự án hoặc người nước ngoài được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm đại diện cho các hoạt động tại Việt Nam);
 • Thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế;
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 • Chào bán dịch vụ;
 • Người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Những trường hợp không phải xin cấp giấy phép lao động

 • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 (ba) tháng;
 • Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
 • Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ;
 • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên 03 (ba) tháng thì hết 03 (ba) tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này;
 • Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Người nước ngoài làm Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng dự án hoặc người nước ngoài được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm đại diện cho các hoạt động tại Việt Nam;
 • Người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, thuộc phạm vi các ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới của 11 ngành dịch vụ bao gồm: dịch vụ kinh doanh; dịch vụ thông tin; dịch vụ xây dựng, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế…
 • Người nước ngoài vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;
 • Người nước ngoài đã được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 • Các trường hợp khác theo quy định của chính phủ.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động nước ngoài

 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.
 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động.
 • Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài.
 • Giấy tờ, văn bản về việc bên nước ngoài cử vào làm việc tại Việt Nam theo từng trường hợp cụ thể (nếu có).
 • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp hoặc do Sở Tư pháp Việt Nam cấp.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe.
 • Văn bản chứng nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật.
 • Một số tài liệu cụ thể khác theo yêu cầu.
 • Dịch vụ giấy phép lao động nước ngoài của Luật An Viên (ANVLaw):
 • Tư vấn pháp luật lao động về điều kiện tuyển dụng, cấp giấy phép và sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tư vấn hợp đồng, soạn thảo và đám phán hợp đồng lao động với người nước ngoài.
 • Dịch thuật, hợp thức hóa lãnh sự các hồ sơ tài liệu, soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động nước ngoài tại doanh nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.
 • Tư vấn pháp luật các vấn đề về thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, tiền lương, thuế thu nhập, và chuyển tiền ra nước ngoài của lao động nước ngoài và các giấy phép kinh doanh liên quan.

 

Hãy liên hệ với Công ty Luật TNHH An Viên (ANVLaw) Quý khách sẽ được tư vấn và cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tận tâm và tốt nhất!

Hotline: 0946 311 881 
Email: cuong@anvlaw.com
Văn phòng Hà Nội:
Phòng 1301 Nhà B11B Khu đô thị Nam Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
Tel: (04) 628 10070 - Fax: (04) 628 10070
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:
20 đường Tô Hiến Thành, Phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0946 311 881 

 

Website: luatanvien.com  -  anvlaw.com

 

Nhận xét đánh giá

Đã có 132 phản hồi cho bài viết này

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết xem thêm

   

  Hỗ trợ trực tuyến

  Luật sư Tư vấn:                       Skype

  Hotline: 0946 311 881

  Email  cuong@anvlaw.com

      

   

  FacebookFrTwitterYoutube

   

  Thống kế truy cập

  • Tổng truy cập: 1,192,396
  • Ngày hôm nay: 263 người
  • Tuần này: 4211 người
  • Tháng này: 16623 người
  • Năm này: 175976 người