Văn phòng Hà Nội: Phòng 1301 Nhà B11B Khu đô thị Nam Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chi nhánh HỒ CHÍ MINH: 20 đường Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0946 311 881
Tel: (84-24) 628 10070 - Fax: (84-24) 628 10070

Tư vấn đăng ký bảo hộ Sáng chế/Giải pháp hữu ích:

Đăng ngày 20.09.2015 trong Sáng chế/Giải pháp hữu ích
Tư vấn đăng ký bảo hộ Sáng chế/Giải pháp hữu ích:

1. Các hình thức bảo hộ Sáng chế/Giải pháp hữu ích:

- Bằng độc quyền Sáng chế được cho phép đăng ký nếu đáp ứng các điều kiện:

+ Có tính mới;

+ Có tính sáng tạo;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích được cho phép đăng ký nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện:

+ Có tính mới;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Điều kiện đăng ký bảo hộ Bằng sáng chế/Giải pháp hữu ích:

Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền Đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích:

· Tác giả tạo ra Sáng chế/Giải pháp hữu ích bằng công sức và chi phí của mình;

· Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật;

· Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra Sáng chế/Giải pháp hữu ích thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;

· Trường hợp Sáng chế/Giải pháp hữu ích được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước:

+ Trường hợp Sáng chế/Giải pháp hữu ích được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền Đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích;

+ Trường hợp Sáng chế/Giải pháp hữu ích được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật), một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền Đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích;

+ Trường hợp Sáng chế/Giải pháp hữu ích được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu - phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thỏa thuận hợp tác nghiên cứu - phát triển không có quy định khác thì một phần quyền Đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu - phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền Đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

Samsung đăng ký bằng sáng chế ứng dụng cho màn hình cong (do đáp ứng đủ các điều kiện: có tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp)

3. Dịch vụ Đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích được cung cấp bởi Luật An Viên (ANVLaw):

Để việc Đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích thực sự hiệu quả cả về mặt thời gian và chi phí cũng như đảm bảo quyền của Quý Khách hàng ở mức độ cao nhất, Luật An Viên (ANVLaw) sẽ tư vấn Quý Khách hàng các nội dung như dưới đây trước khi tiến hành nộp đơn Đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích:

3.1. Tư vấn trước khi Đăng ký sáng chế/Giải pháp hữu ích:
- Tư vấn khả năng bảo hộ của Sáng chế/Giải pháp hữu ích ;
- Tư vấn và viết, sửa đổi Bản mô tả sáng chế/Giải pháp hữu ích;
- Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung thay đổi sản phẩm cho phù hợp;
- Tư vấn Tra cứu Sáng chế/Giải pháp hữu ích;
- Tư vấn các đối tượng được và không được bảo hộ dưới dạng Sáng chế/Giải pháp hữu ích theo pháp luật hiện hành của Việt Nam;

3.2. Hoàn thiện hồ sơ Đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích:

Luật An Viên (ANVLaw) sẽ hỗ trợ khách hàng soạn thảo, hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích bao gồm các tài liệu sau:
Bản mô tả Sáng chế/Giải pháp hữu ích (theo mẫu)

· Yêu cầu bảo hộ;
· Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác, gồm một bản;

· Bản vẽ kỹ thuật, ảnh chụp của Sáng chế/Giải pháp hữu ích;

· Thông tin người nộp đơn;

· Thông tin của tác giả;

· Bản sao đơn đầu tiên;

· Giấy uỷ quyền của Quý Khách hàng cho Luật An Viên (ANVLaw) thay mặc thực hiện các thủ tục.

3.3. Đại diện thực hiện các thủ tục:
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;

- Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ;

- Đại diện Quý khách hàng nhận và trả lời các Công văn của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến việc thẩm định hồ sơ;
- Đại diện Quý khách hàng nộp các khoản phí, lệ phí theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong quá trình thẩm định hồ sơ;
- Tiếp nhận và chuyển Quý khách hàng bản gốc Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;
4. Thời gian xem xét Đơn Đăng ký sáng chế/Giải pháp hữu ích:

Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung;

Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

- Thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố.

+ Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung;

+ Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

- Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

5. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

- Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

- Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn.

6. Hỗ trợ sau khi Đăng ký sáng chế/Gải pháp hữu ích:
- Tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng duy trì hiệu lực của Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích;
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
;
- Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp.

 

Hãy liên hệ với Công ty Luật An Viên (ANVLaw), Quý khách sẽ được tư vấn và cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tận tâm và tốt nhất!

Hotline: Luật sư Cường: 0946 311 881 
Email: cuong@anvlaw.com


CÔNG TY LUẬT AN VIÊN (ANVLaw)

Văn phòng Hà Nội:
Phòng 1301 Nhà B11B Khu đô thị Nam Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
Tel: (04) 628 10070 - Fax: (04) 628 10070
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:
20 đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0946 311 881

 

Website: luatanvien.com  -  anvlaw.com

 

 

 

Nhận xét đánh giá

Đã có 77 phản hồi cho bài viết này

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết xem thêm

   

  Hỗ trợ trực tuyến

  Luật sư Tư vấn:                       Skype

  Hotline: 0946 311 881

  Email  cuong@anvlaw.com

      

   

  FacebookFrTwitterYoutube

   

  Thống kế truy cập

  • Tổng truy cập: 1,247,388
  • Ngày hôm nay: 405 người
  • Tuần này: 2921 người
  • Tháng này: 9518 người
  • Năm này: 9518 người