Văn phòng Hà Nội: Phòng 1301 Nhà B11B Khu đô thị Nam Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chi nhánh HỒ CHÍ MINH: 20 đường Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0946 311 881
Tel: (84-24) 628 10070 - Fax: (84-24) 628 10070

Cập nhật điểm tin pháp luật số 74 ngày 10/09/2015

Đăng ngày 11.09.2015 trong Văn bản pháp luật
Cập nhật điểm tin pháp luật số 74 ngày 10/09/2015

BẢN TIN PHÁP LUẬT

Số 74.2015 ngày 10/09/2015

 

 

 

 

1. ĐIỂM TIN VĂN BẢN MỚI:

 

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

135/2015/TT-BTC

Thông tư 135/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Viêt Nam

 

* Tăng vốn điều lệ Công ty Mua bán nợ Việt Nam lên 6.000 tỷ đồng

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

2

141/2015/TT-BTC

Thông tư 141/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc dừng thực hiện Thông tư 63/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu

 

* Dừng tăng thuế xuất khẩu sắn lên 5%

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

3

1515/QĐ-TTg

Quyết định 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 

* Thời hạn hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 99 năm

Trang 3

4

12/2015/TT-NHNN

Thông tư 12/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-NHNN ngày 12/03/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

* Tạm ngừng mua, bán vàng miếng với DN vi phạm nghĩa vụ thanh toán

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

5

1513/QĐ-TTg

Quyết định 1513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020

 

* Khuyến khích DN xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài

Trang 4

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

6

15/2015/TT-BKHCN

Thông tư 15/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

 

* Từ 1/7/2018, cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

7

17/2015/TT-BGDĐT

Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

 

* Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Trang 5

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

8

70/2015/NĐ-CP

Nghị định 70/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

 

* Mức đóng BHYT với sĩ quan, quân nhân bằng 4,5 lương tháng

Trang 5

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

9

62/NQ-CP

Nghị quyết 62/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015

 

* Thí điểm không tính thuế GTGT với thù lao từ thu, chi hộ cơ quan Nhà nước

Trang 6

10

25/2015/QĐ-UBND

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ cở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

 

* Hà Nội tăng mức trợ cấp xã hội với trẻ mồ côi, người cao tuổi

Trang 6

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

11

24/CT-TTg

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

 

* Sẽ liên thông thủ tục hành chính về phí, lệ phí lĩnh vực đất đai

Trang 7

AN NINH QUỐC GIA

 

AN NINH QUỐC GIA

 

12

71/2015/NĐ-CP

Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

* Tổ chức đưa người nước ngoài vào biên giới biển phải báo trước 24 giờ

Trang 8

 

 

2. TÓM TẮT VĂN BẢN:

Doanh nghiệp:

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY MUA BÁN NỢ VIỆT NAM LÊN 6.000 TỶ ĐỒNG

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư số 135/2015/TT-BTC ngày 31/08/2015 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/11/2015; thay thế Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 08/06/2011.

Cụ thể, từ ngày 01/11/2015, vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam (được chuyển đổi từ Công ty Mua bán nợ) sẽ chính thức tăng thêm 3.519 tỷ đồng, từ 2.481 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; khi có sự thay đổi vốn điều lệ, Công ty phải điều chỉnh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt

 

Nam thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính, bao gồm: Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản; tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước; mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng cho phép Công ty thực hiện dịch vụ quản lý nợ, thu nợ; thực hiện các hoạt động thẩm định giá, đấu giá trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật; tư vấn mua, bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp và tư vấn xử lý nợ, tài sản; sử dụng vốn và các quỹ hợp pháp của mình để kinh doanh theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; mua nợ, tài sản cho mục đích kinh doanh, kể cả phát hành trái phiếu mua nợ để mua một khoản nợ nhất định có giá trị lớn, có tài sản bảo đảm…

Thuế-Phí-Lệ phí:

DỪNG TĂNG THUẾ XUẤT KHẨU SẮN LÊN 5%

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 141/2015/TT-BTC ngày 04/09/2015 về việc dừng thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu.

Trước đó, Thông tư số 63/2015/TT-BTC quy định tăng thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn từ 0% lên 5%. Thế nhưng, với việc ban hành ra Thông tư số

 

141/2015/TT-BTC, từ ngày 05/09/2015, Thông tư số 63/2015/TT-BTC này sẽ bị dừng thực hiện cho đến khi có văn bản mới ban hành. Do đó, mặt hàng sắn xuất khẩu sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định cũ, tức vẫn giữ nguyên mức thuế suất là 0%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/09/2015.
 

Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LÀ 99 NĂM

Ngày 03/09/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1515/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng); trong đó khẳng định đây là ngân hàng chính sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

Điều lệ cũng chỉ rõ, Ngân hàng hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách của Nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và được ngân sách Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý, được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước. Đồng thời, Ngân hàng được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% và không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Vốn điều lệ của Ngân hàng được ấn định là 30.000 tỷ đồng; việc thay đổi mức

 

vốn điều lệ này do Thủ tướng quyết định, đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn của Ngân hàng trong từng thời kỳ. Đặc biệt, thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 99 năm, kể từ ngày thành lập.

Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng có quyền từ chối cho vay, bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn ngân hàng thương mại đối với các khoản vay, khoản bảo lãnh không bảo đảm điều kiện; chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước thời hạn, dừng và thu hồi số tiền hỗ trợ sau đầu tư khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng…; khi đến hạn trả nợ, nếu các bên không có thỏa thuận khác mà khách hàng không trả được nợ thì Ngân hàng được quyền phát mại tài sản không bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 


TẠM NGỪNG MUA, BÁN VÀNG MIẾNG VỚI DN VI PHẠM NGHĨA VỤ THANH TOÁN

Đây là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-NHNN ngày 28/08/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/03/2013 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng 03 tháng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ ký xác nhận giao dịch theo quy trình mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước; vi phạm nghĩa vụ thanh toán, giao, nhận vàng miếng theo xác nhận giao dịch với Ngân hàng Nhà nước 03 lần; vi phạm 03 lần quy định về thông tin, báo cáo hoặc bị phạt vi phạm

 

hành chính trong hoạt động kinh doanh vàng.

Đối với tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước sẽ tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng trong thời gian bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt. Trường hợp Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng có văn bản đề nghị, Ngân hàng Nhà nước sẽ cho phép hoặc chấm dứt cho phép giao dịch mua, bán vàng miếng tùy vào tình hình thực tế của tổ chức tín dụng đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Xuất nhập khẩu:

KHUYẾN KHÍCH DN XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP
 VÀO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƯỚC NGOÀI

Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/09/2015, trong đó, các doanh nghiệp Việt Nam được khuyến khích xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối nước ngoài trên cơ sở phát huy các thế mạnh và khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được nêu tại Đề án là đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và kết nối với các hệ thống phân phối nước ngoài; trong đó, hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, phát triển mẫu mã sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa xuất khẩu phù hợp với yêu cầu của hệ thống phân phối nước ngoài; tăng cường hoạt động của các thương vụ, văn phòng xúc tiến thương mại ở nước ngoài trong việc hỗ trợ doanh nghiệp kết nối và xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối nước ngoài; tổ chức Chương trình Tuần hàng Việt Nam tại các hệ thống phân phối nước ngoài…

 

Ngoài ra, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, sẽ có chuyên mục về đầu mối nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong các hệ thống phân phối nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu, khai thác… Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chính xác, đầy đủ về các hệ thống phân phối nước ngoài cũng sẽ được tập hợp, xây dựng để cung cấp cho doanh nghiệp.

Từ việc thực hiện các giải pháp nêu trên, Đề án đặt ra mục tiêu tăng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối nước ngoài, trước mắt là các hệ thống phân phối đã có hiện diện tại Việt Nam và tiếp đến là các hệ thống phân phối lớn khác; phấn đấu tới năm 2020, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được xuất khẩu trực tiếp vào tất cả các hệ thống phân phối lớn tại khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á và Đông Bắc Á, tại các quốc gia ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thương mại:

TỪ 1/7/2018, CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU PHẢI GẮN THIẾT BỊ IN CHỨNG TỪ

Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 25/08/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ để in và cung cấp chứng từ bán hàng cho khách hàng từ ngày 01/07/2018.

Ngoài việc phải gắn thiết bị in chứng từ như trên, thương nhân bán lẻ xăng dầu còn phải xây dựng kế hoạch và định kỳ theo tháng tự kiểm tra ít nhất 01 lần đối với phương tiện đo, điều kiện thực hiện phép đo để bảo đảm lượng xăng dầu bán lẻ cho khách hàng có sai số đo không quá 1,5 lần giới hạn dương của sai số cho phép. Hồ sơ thực hiện việc định kỳ tự kiểm tra phải được lưu giữ tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho tới khi hoàn thành lần kiểm định tiếp theo của phương tiện đo.

 

Cũng theo Thông tư này, thương nhân chỉ được ký hợp đồng làm tổng đại lý xăng dầu cho 01 thương nhân đầu mối; nếu thương nhân đầu mối đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học, được ký thêm hợp đồng làm tổng đại lý cho 01 thương nhân đầu mối khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học. Trong đó, hợp đồng phải quy định rõ về mức chất lượng, chủng loại xăng dầu và trách nhiệm của các bên đối với chất lượng xăng dầu trong quá trình vận chuyển, lưu thông phân phối.

Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2016.

 

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/09/2015 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia sử dụng Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ.

Khung năng lực tiếng Việt được chia 06 bậc, tương đương với 03 cấp: Sơ cấp; Trung cấp; Cao cấp. Trong đó, cấp thứ nhất gồm 02 bậc, ở cấp này, người học sẽ hiểu được các câu và cấu trúc ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên, liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản như: Thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm; có khả năng trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày, mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu. Ở cấp cuối cùng, người học dễ dàng hiểu 
 

 

hầu hết các văn bản nói và viết; có khả năng tóm tắt được các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp lại và trình bày lại một cách logic, diễn đạt rất trôi chảy và chính xác, phân biệt được những khác biệt tinh tế về ý nghĩa trong các tình huống phức tạp.

Khung được sử dụng làm căn cứ thống nhất đánh giá năng lực tiếng Việt của người nước ngoài; làm căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy; biên soạn hoặc lựa chọn học liệu, xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ người học đạt được các yêu cầu của chương trình đào tạo; đồng thời giúp giáo viên, giảng viên lựa chọn, triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2015.

Bảo hiểm:

MỨC ĐÓNG BHYT VỚI SĨ QUAN, QUÂN NHÂN BẰNG 4,5 LƯƠNG THÁNG

Có hiệu lực từ ngày 15/10/2015, Nghị định số 70/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/09/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu quy định mức đóng BHYT hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ, các tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương bằng 4,5% tiền lương tháng.

Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân; học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước; hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ…, mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Các đối tượng nêu trên khi đi khám bệnh, chữa bệnh sẽ được hưởng 100% chi

 

phí khám, chữa bệnh BHYT tại bệnh viện tuyến huyện hoặc chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương đối với trường hợp đang công tác, cư trú thường xuyên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Từ ngày 01/01/2016, được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu đăng ký lần đầu và đi khám, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện và tương đương; riêng đối với điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và tương đương trong phạm vi cả nước, được hưởng 100% từ ngày 01/01/2021.

Trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến, sĩ quan, quân nhân, người làm công tác cơ yếu sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 40% chi phí điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương; 60% chi phí điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh từ ngày 15/10/2015 đến hết năm 2020 và 70% chi phí khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện từ ngày 15/10/2015 đến hết năm 2015.

Chính sách kinh tế-xã hội:

THÍ ĐIỂM KHÔNG TÍNH THUẾ GTGT VỚI THÙ LAO
 TỪ THU, CHI HỘ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Trước tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức; xuất khẩu nhiều mặt hàng nông, thủy sản đạt thấp hơn so với cùng kỳ; nhập siêu có xu hướng tăng; cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn chậm; cải thiện môi trường kinh doanh còn chưa đạt yêu cầu đề ra…, ngày 07/09/2015, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 62/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08/2015.

Tại phiên họp, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy mở rộng tín dụng; tăng cường kiểm tra, thanh tra nợ xấu, thực hiện các biện pháp để đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới mức 3% theo mục tiêu đề ra; tiếp tục nhân rộng mô hình, mở rộng mạng lưới các bệnh viện vệ tinh; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong các doanh nghiệp áp dụng cho năm 2016 trong tháng 09/2015. Trong các chương trình, dự án mới, chỉ tập trung chủ yếu cho các dự án

 

lớn trong 03 lĩnh vực: Hạ tầng giao thông, thủy lợi, bệnh viện Trung ương và một số địa phương từ khi đổi mới đến nay chưa được đầu tư bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh...

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cho phép áp dụng quy định về định mức hành lý của người xuất nhập cảnh và quà biếu, quà tặng nhập khẩu được miễn thuế tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CP từ ngày 15/03/2015 đến hết ngày 30/09/2015; từ ngày 01/10/2015, sẽ thực hiện theo Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg. Đồng thời, cũng đồng ý thí điểm không tính, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản thù lao thu hộ, chi hộ cơ quan Nhà nước.

Về xử lý vi phạm hành chính với lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, Chính phủ khẳng định, sẽ không phạt tiền đối với những lao động tự nguyện về nước trong thời hạn từ ngày 01/09/2015 đến hết năm 2015.

HÀ NỘI TĂNG MỨC TRỢ CẤP XÃ HỘI VỚI TRẺ MỒ CÔI, NGƯỜI CAO TUỔI

Ngày 31/08/2015, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội; trong đó, điều chỉnh hệ số để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các nhóm đối tượng so với quy định cũ (hệ số 1,0 được xác định là 350.000 đồng/người/tháng).

Cụ thể, với trẻ em bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ… đang sinh sống tại cộng đồng, có độ tuổi từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ được hưởng trợ cấp với hệ số 1,5; dưới 04 tuổi được hưởng trợ cấp với hệ số 2,5; trong khi trước đây, hệ số để tính mức trợ cấp xã hội được quy định là 1,0 với trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên và 1,5 với trẻ em dưới 18 tháng tuổi. 

Tương tự, với người cao tuổi đang sống tại cộng đồng, từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi

 

thuộc hộ gia đình nghèo không có người phụng dưỡng hoặc có người phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng thì hệ số để tính mức trợ cấp xã hội là 1,5 và người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên là 2,0; thay cho mức 1,0 và 1,5 trước đây. Riêng người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người phụng dưỡng và không có điều kiện sống ở cộng đồng, hiện đang sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội, hệ số để tính mức hưởng trợ cấp xã hội cũng tăng từ 2,0 lên 4,0.

Ngoài ra, Quyết định còn bổ sung quy định mới về việc hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc cần bảo vệ khẩn cấp. Theo đó, mức hỗ trợ mai tai táng phí khi các đối tượng này chết là 5,4 triệu đồng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/09/2015, áp dụng từ ngày 01/01/2015 với các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng.

Hành chính:

SẼ LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Trước tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà vẫn còn xảy ra ở một số cơ quan, địa phương; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách, giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế; thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ngành, địa phương trong cải cách, giải quyết thủ tục hành chính; một số thủ tục hành chính vẫn rườm rà, phức tạp…, ngày 01/09/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo Chỉ thị này, các Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tăng cường đối thoại, giao lưu trực tuyến; tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc nếu có; điều tra, đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp về tài nguyên và môi trường; chú trọng lồng ghép và liên

 

thông thủ tục hành chính giữa các lĩnh vực tài nguyên và môi trường với các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tài chính, xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan.

Bộ Tài chính được yêu cầu phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tháng 12/2015, ban hành thông tư liên tịch về hồ sơ và trình tự thủ tục luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; ban hành quy định về liên thông thủ tục hành chính về phí, lệ phí trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trước mắt ưu tiên lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường.

Trong đó, các thủ tục hành chính mới ban hành phải bảo đảm thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và khả thi, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

An ninh quốc gia:

TỔ CHỨC ĐƯA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO BIÊN GIỚI BIỂN
 PHẢI BÁO TRƯỚC 24 GIỜ

Theo Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/09/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan, tổ chức người Việt Nam đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới biển phải có giấy giới thiệu của UBND cấp tỉnh; đồng thời phải thông báo bằng văn bản cho công an, bộ đội biên phòng cấp tỉnh nơi đến biết trước ít nhất 24 giờ hoặc 12 giờ nếu người nước ngoài đi trong đoàn đại biểu, đoàn cấp cao.

Với người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế trong khu vực biên giới biển hoặc có một phần địa giới thuộc khu vực biên giới biển, doanh nghiệp sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, UBND cấp huyện, công an cấp xã, đồn biên phòng sở tại trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày bắt đầu làm việc về họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu, ngày kết thúc làm việc, nội dung công việc, nơi làm việc, tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức người nước ngoài làm việc.

 

Nghị định cũng nhấn mạnh công dân Việt Nam (trừ người có hộ khẩu thường trú trong khu vực biên giới biển) vào khu vực biên giới biển phải có Giấy chứng minh nhân dân; hộ chiếu; căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh sĩ quan; Giấy chứng minh quân đội; Giấy chứng minh công an nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân; nếu qua đêm phải đăng ký lưu trú tại công an cấp xã sở tại.

Trường hợp điều khiển phương tiện đường thủy hoạt động trong khu vực biên giới biển, người điều khiển phải có bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng do cơ quan có thẩm quyền cấp; máy trưởng, thuyền viên phải có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề; Sổ thuyền viên và Giấy chứng nhận bảo hiểm thuyền viên…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2015; thay thế Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003.

 

Nếu Quý khách hàng và Đối tác có bất cứ khúc mắc nào về các vấn đề pháp lý, xin hãy vui lòng liên hệ với Chúng tôi!

 

Chi tiết liên hệ:

CÔNG TY LUẬT AN VIÊN (ANVLaw)

Văn phòng Hà Nội:

Phòng 1301, Nhà B11B Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 628 10070

Fax:

(84-4) 628 10070  

Email: info@anvlaw.com

Website: www.anvlaw.com  www.luatanvien.com

 

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 

20 đường Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Luật sư Lê Cao Cường – Luật sư điều hành

Email:

cuong@anvlaw.com

 

cuongle.lawyer@gmail.com

Di động: (84) 0946 311 881 

 

Nhận xét đánh giá

Đã có 10 phản hồi cho bài viết này

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết xem thêm

   

  Hỗ trợ trực tuyến

  Luật sư Tư vấn:                       Skype

  Hotline: 0946 311 881

  Email  cuong@anvlaw.com

      

   

  FacebookFrTwitterYoutube

   

  Thống kế truy cập

  • Tổng truy cập: 842,662
  • Ngày hôm nay: 174 người
  • Tuần này: 2480 người
  • Tháng này: 5736 người
  • Năm này: 110319 người